Tomáš rád fotí jak jste si již určitě stačili všimnout. Zatím měl dvě výstavy. První v roce 2009 v prostorách knihkupectví Brána. Druhá výstava proběhla v roce 2013 v prostorách Akademie věd. Třetí výstava proběhla v rámci Noci kostelů v modlitebně Metodistů na Ječné 19.

Hlavními tématem Tomovy tvorby je světlo. Rád ale fotí různá jiné témata, jako jako příroda, architektura, jeho žena atd.

Kromě fotek z výstavy Světlo světa si můžete prohlédnout některé jiná témata, například téma voda, příroda, či jiné.

Pokud máte zájem o vystavené Tomových fotek, není problém, můžeme se dohodnout na zapůjčení, nebo prodeji vybraných fotek.