Tomova další inspirace. Zde můžete vidět některé kandidáty na další výstavu.

Výstava k Noci kostelů – 23.5. 2014

      Déšť
Hospodin dává déšť svévolníkovi i spravedlivému. (Matouš 5,44-45) Stejně i my se můžeme odvážit být laskaví a štědří i k těm, kteří nám to neopětují. Tak jako kola na vodní hladině dorazí mnohem dál, než kam původně spadla kapka deště, může náš skutek lásky změnit mnohem víc, než bychom čekali.

 

 Rande po dešti

 

Hrátky světla s vodou
Uhádnete, co je na fotografii? (Odpověď najdete na konci stránky.)

 

 

Perla v trávě
V přírodě můžeme najít větší poklady, než v těch nejlepších klenotnictvích.

 

 

Podzimní přikrývka
Staré listí zemřelo, aby uvolnilo místo novému životu.  Zdravý růst se neobejde bez obětí.

 

Poutníci na obloze
„Vždyť tvé milosrdenství nad nebe sahá, až do mraků tvoje věrnost.“ Žalm 108,5
…takže ještě výš než sem :-).

 

Okamžik
Snad až moc často se díváme do našich mobilů, smartphonů, tabletů. Uniká nám krása světa okolo. Dívejme se, něco se prostě neopakuje.

 

  Oko
S ledovým klidem sleduje znavené poutníky a nabízí mrazivé osvěžení.

 

 Živel
Tváří v tvář valícím se masám vody člověku dochází, že není všemocný a nemá vše pod svou kontrolou.

 

Mrazivý proud

 

Odvaha
Když překonáme strach z neznáma, můžeme prožít něco nového, co náš život obohatí.

 

Další fotky můžete shlédnout níže:

Odpověď na hádanku: Rozhraní skla akvária a betonu.