Celý obřad včetně kázání by měl být dobře srozumitelný každému, bez ohledu na to, jaký vztah ke křesťanství má a kolik toho o něm ví. Pro ty, které by přesto zajímalo, jaké základy má naše víra, jsme dali dohromady pár bodů, ve kterých jsme zkusili přiblížit (tak, jak tomu rozumíme a věříme), o co v křesťanství běží.

Pro ty, kteří nevědí přesně, co očekávat od svatebního obřadu v kostele, tady máme malého průvodce:

Církevní obřad trvá asi 1 hodinku. Co všechno se do něj vejde se dočtete níže.

1. Vstup snoubenců

Ten se odehrává různě, nejčastěji (pokud je větší množství svatebních hostí) se nejprve na pokyn koordinátora usadí svatební hosté do lavic. Pak začne hrát hudba, na kterou vstoupí ženich s maminkou, svědci, tatínek ženicha s maminkou  nevěsty, příp. ještě sourozenci snoubenců. Ženich usadí svou maminku, ostatní také zasednou na svá místa – a pak vchází nevěsta vedená svým tatínkem. Tatínek předá nevěstu ženichovi a ti zůstanou stát před oltářem/kazatelnou.

2. Vstupní pozdrav

Oddávající kazatel, příp. ten, kdo obřad moderuje, pozdraví a přivítá svatebčany a zahájí tak oficiálně obřad.

3. Chvály (jedna nebo více)

Chvály jsou písně, kterými (pokud je zpíváme na začátku bohoslužby) vlastně vítáme Boha mezi námi. Zároveň jimi vyjadřujeme Bohu svou vděčnost za jeho péči, lásku a odpuštění a svou touhu ho poslouchat a nechat se jím vést s důvěrou, že to s námi myslí dobře. Chvály většinou vede malá kapela s několika nástroji. Kdo chce, může se ke zpěvu přidat, ale pokud někdo chce jen poslouchat, určitě se nemusí cítit špatně, že nezpívá s ostatními.

4. Modlitba

Modlitba je takový rozhovor s Bohem – většinou jsou její součástí poděkování a různé prosby. Co konkrétně zazní ale záleží vždy na tom, kdo se modlí – a na tom, co vnímá jako důležité s Bohem sdílet.

5. Čtení Písma (Bible)

Nejčastěji se čtou dva oddíly: ten, jehož součástí je verš, který si snoubenci vybrali jako svatební (můžete si ho přečíst na oznámení), a pak ještě jeden z druhé části Bible (tj. je-li první oddíl ze Starého Zákona, druhý bývá z Nového a naopak).

6. Kázání

Kázání je vlastně výkladem konkrétního úseku/úseků z Bible, který má pomoci posluchačům dané verše správně a v kontextu pochopit a zároveň ukázat, jak je aplikovat ve svém životě.

7. Chvály (jedna nebo více)

8. Vlastní uzavření sňatku

Po krátkém úvodu, kdy se znovu připomene, proč tu vlastně všichni jsme, se kazatel zeptá, jestli někdo ví o nějakém zákonném důvodu, který by sňatku bránil. Svatebčané ani nedutají! :) Potom se s tou samou otázkou obrátí oddávající na snoubence. Nedočká-li se kladné odpovědi, všichni si oddychnou a může se pokračovat. (Jediným zákonným důvodem může být to, že jeden ze snoubenců je ženatý/vdaná, což není náš případ – takže se nemáte čeho bát)

9. Slib věrnosti 

  • První část: Kazatel se postupně obrátí na oba snoubence s otázkou, zda si chtějí (dobrovolně) toho druhého vzít za svého manžela/manželku a žít spolu podle Božích řádů až do smrti. Tady přichází čas pro to slavné „ANO“ :-).
  • Druhá část: V první části snoubenci vyjádřili odhodlání stát se manželi – se vším, co k tomu patří. Teď je čas, aby své odhodlání stvrdili slibem, který si vzájemně dají – před zraky kazatele, svých blízkých i svého Boha. Slib nejčastěji předříkává kazatel a snoubenci ho (nejprve jeden a pak druhý) po něm opakují. Ti statečnější se ho naučí nazpaměť a doufají, že v tom stresu na nic nezapomenou :).
    Na co přesně se oddávající snoubenců ptá – a co si oni slibují – si můžete přečíst tu.

10. Výměna prstenu

11. Modlitba

12. Požehnání

Kazatel nechá snoubence pokleknout, vloží na ně ruce a prohlásí je za muže a ženu. Potom nad nimi pronese slova požehnání. Skrze ně novomanželé přijímají od Boha sílu a obdarování pro další cestu, která je před nimi.

13. Manželský polibek

14. Závěrečná píseň

KONEC … nebo vlastně začátek… :-)